2022-09-10
IBIS Styles
ЗОЧИД БУУДАЛ

6 давхарт

Онцгойлон сонгогдсон таныг
Property Investment Summit 2022
арга хэмжээнд урьж байна.


Ганцхан өдөр үргэлжлэх энэ арга хэмжээнд ирснээр инфляцийн эсрэг, хадгаламжаас өндөр өгөөжтэй, койноос баталгаатай, хувьцаанаас хурдан өгөөжөө хүртэх, үл хөдлөх хөрөнгөөр баталгаажсан, жилийн 30% хүртэлх өгөөж бүхий санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулна.

ЯАГААД ЭНЭ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

ҮХХ-н төсөл хэрэгжүүлэгчдэд маркетингийн шинэ арга зам хэрэгтэй байна.
Мөн тэдэнд санхүүжилтийн шинэ эх үүсвэр, нөхцөл, шийдэл хэрэгтэй байна.
Мөнгөтэй хүмүүст мөнгөө инфляцийн эсрэг, банкны хадгаламжаас өндөр, бондоос өндөр, хувьцаанаас хурдан, койноос найдвартай өсгөх өгөөж хэрэгтэй байна.
Хүмүүст ҮХХ-н зах зээлээс үр ашиг хүртэх сонирхол байна.
Хүмүүст зах зээлийн үнээс хямдаар ҮХХ-тэй болох эрэлт байна.

ТАНЫ ХӨТӨЛБӨР

БҮРТГЭЛ:ТАНЫ СОНГОСОН ЦАГААС 20 МИНУТЫН ӨМНӨ ЭХЛЭНЭ
ЭХНИЙ 30 МИНУТ: ДАРААХ ИЛТГЭЛҮҮДИЙГ СОНСОНО
ИЛТГЭЛ 1:ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НӨХӨРСӨГ ЗӨВЛӨГӨӨШ. БАТХИШИГ, “Зайон Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК Үндсэн үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх Захирал
ИЛТГЭЛ 2:ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН БИЗНЕС МОДЕЛИЙГ ТҮЙВЭЭХ ШААРДЛАГАЦ. БАТБААТАР “Улаанбаатар Групп” ХХК Үндсэн үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий Захирал
ИЛТГЭЛ 3:ЯАГААД ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ЁСТОЙ ВЭ?Д. ДОЛЖИНСҮРЭН “Тэнхлэг зууч” ХХК Хувьцаа эзэмшигч, Гүйцэтгэх захирал
ДАРААГИЙН 90 МИНУТ: ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ УУЛЗАЖ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР ГАРГАНА

Илтгэгчид

Ш. БАТХИШИГ

“Зайон Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК
Үндсэн үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх Захирал

Сэдэв: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НӨХӨРСӨГ ЗӨВЛӨГӨӨ
Ц. БАТБААТАР

“Улаанбаатар Групп” ХХК
Үндсэн үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий Захирал

Сэдэв: ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН БИЗНЕС МОДЕЛИЙГ ТҮЙВЭЭХ ШААРДЛАГА
Д. ДОЛЖИНСҮРЭН

“Тэнхлэг зууч” ХХК
Хувьцаа эзэмшигч, Гүйцэтгэх захирал

Сэдэв: ЯАГААД ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ЁСТОЙ ВЭ?
Д. ГЭРЭЛТ-ОД

“Block.mn”
Хамтран үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал

ЭВЕНТ МОДЕРАТОР

Төслүүд

Төсөл хэрэгжүүлэгч
UB GROUP
Үл хөдлөх хөрөнийн төрөл
Оффис
Төслийн нэр
Vision Tower

Санал болгож буй өгөөж 2.5-3 жилд 40%

Төсөл хэрэгжүүлэгч
UB GROUP
Үл хөдлөх хөрөнийн төрөл
Орон сууц
Төслийн нэр
Casa Bianca

Санал болгож буй өгөөж 1-1.5 жилд 43%

Төсөл хэрэгжүүлэгч
UB GROUP
Үл хөдлөх хөрөнийн төрөл
Орон сууц
Төслийн нэр
Sky Park

Санал болгож буй өгөөж 2-2.5 жилд 35%

Төсөл хэрэгжүүлэгч
UB GROUP
Үл хөдлөх хөрөнийн төрөл
Орон сууц
Төслийн нэр
Sky Land

Санал болгож буй өгөөж 2.5-3 жилд 30%

Төсөл хэрэгжүүлэгч
UB GROUP
Үл хөдлөх хөрөнийн төрөл
Орон сууц
Төслийн нэр
Central Park

Санал болгож буй өгөөж 2-2.5 жилд 40%

Зохион байгуулагчид

ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД